دستگاه رول فرمینگ دوطبقه سینوسی ذوزنقه

boran.machine: ۰۹۱۱۹۱۸۰۱۰۴

دستگاه رول فرمینگ دوطبقه سینوسی ذوزنقه از 2 موتور گیربکس جداگانه برای هر خط ساخته شده است. بوران ماشین آمل سازنده دستگاه های رول فرمینگ بوران ماشین آمل (نجفی ) 09119180104

boran.machine

آذربایجان شرقی > شهر جدید سهند

۰۹۱۱۹۱۸۰۱۰۴

Email

آدرس: مازندران آمل میدان هزارسنگر

تعداد بازدید: ۶۵۱

به روز رسانی: امروز ۲۲:۰۶

شناسه آگهی: ۱۲۳۶۷۵۸