دستگاه رول فرمینگ دوطبقه سینوسی ذوزنقه

boran.machine: ۰۹۱۱۹۱۸۰۱۰۴

دستگاه رول فرمینگ دوطبقه سینوسی ذوزنقه از 2 موتور گیربکس جداگانه برای هر خط ساخته شده است. بوران ماشین آمل سازنده دستگاه های رول فرمینگ بوران ماشین آمل (نجفی )

boran.machine

آذربایجان شرقی > شهر جدید سهند

۰۹۱۱۹۱۸۰۱۰۴

Email

آدرس: مازندران آمل میدان هزارسنگر

تعداد بازدید: ۸۷۴

به روز رسانی: امروز ۰۱:۴۶

شناسه آگهی: ۱۲۳۶۷۵۸